Municipi Aguaviva/ Aiguaviva de Bergantes Dades bàsiques Aguaviva/ Aiguaviva de Bergantes Teruel. 
Aragó es así > Teruel > Aguaviva/ Aiguaviva de Bergantes

Municipi Aguaviva/ Aiguaviva de Bergantes Teruel. Aragó.

Dades bàsiquesEl municipi cobreix una superfície de 42,2 Km2
Està a una distància de 148 km. De Teruel
Situat a una altitud de 549 m
El 1996 tenia una població de dret de 641 habitants

Ayuntamiento de Aguaviva

C/ Laplaza, 1
44566 AGUAVIVA (TERUEL)
Teléfono: 978848234

Mapa de situación Aguaviva
El municipi Aguaviva forma part de la Comarca de Baix Aragó, que està situada dins d'Aragó.


Ver mapa más grande

Habitatges Rurals a Aguaviva

Situació Geogràfica i Comunicacions d'Aguaviva

La Vila d'Aguaviva es troba situat a la comarca de el Baix Aragó, i en el límit de la província de Terol amb Castelló. La superfície del seu terme municipal és de 41,9 km2 i es troba situat a 549 metres sobre el nivell de la mar.

Aguaviva està situada entre els rius Guadalop i Bergantes, i envoltada d'un paisatge que es torna més agrest com més s'avança per la carretera A-225 en direcció a Morella (Castelló).

La zona en què s'ubica la localitat d'Aguaviva destaca per una orografia que fa difícil les comunicacions amb la capital de la província, especialment en èpoques hivernals, tot i la millora que s'ha produït a la xarxa viària que ens comunica amb Terol. p> La situació geogràfica explica la dependència i direcció dels fluxos econòmics i socials d'Aguaviva i la seva comarca cap a la ciutat de Saragossa en lloc de ser Terol, de la qual es depèn administrativament. Aquesta situació ha fet que el desenvolupament econòmic de la zona hagi estat menor que en altres amb una millor comunicació.

Un mitjà de comunicació que podia haver suposat un major desenvolupament industrial per a aquesta zona de el Baix Aragó és el ferrocarril. Des de finals de segle passat existia una línia que unia Saragossa amb Barcelona i tenia el seu pas per Alcanyís. Una altra companyia unia el Baix Aragó amb Sant Carles de la Ràpita comunicant posteriorment amb l'anterior. Aquestes línies van deixar de prestar serveis el 1973, el que va suposar per a aquesta zona el deixar d'estar comunicada amb la resta d'Aragó i altres zones properes de desenvolupament amb el consegüent desfasament en la seva industrialització.

Demografia

La població de el Baix Aragó, a l'igual que la resta de la província, ha patit un retrocés ininterromput encara que lent. Dins de la zona, un cas a part és la localitat d'Alcanyís, que ha vist com s'incrementava la seva població d'una forma constant a causa de l'arribada de persones procedents de pobles dels seus voltants.

La justificació de la regressió demogràfica de la zona del Baix Aragó, en la qual s'inclou Aguaviva, cal buscar-la en la dinàmica natural (natalitat i mortalitat) i sobretot en els moviments migratoris. Davant l'escassetat de recursos, l'emigració ha estat la vàlvula d'escapament tradicional per trobar una millor forma de vida en zones de major desenvolupament.

La precarietat de el nivell de vida rural impulsa els habitants de la comarca a emigrar, amb destinació a les regions properes més desenvolupades (Catalunya, Saragossa, València, Madrid). El problema és que el buidatge de la zona del Baix Aragó, a llarg termini i lamentablement, no es tradueix en una ostensible millora en les rendes i qualitat de vida dels que s'han quedat.

En els anys en què la crisi econòmica és més forta, l'èxode sembla aturar i fins i tot es registren alguns retorns d'antics emigrants. En els nostres dies pesa més el moviment interprovincial, accentuant la despoblació de les serres a favor de les capçaleres comarcals. Així s'explica el cas d'Alcanyís assenyalat amb anterioritat.

La forta reducció poblacional de la comarca per causa de l'emigració ha suposat la perduda, per part de la població, de la seva capacitat d'autoregeneració, superant les defuncions als naixements.

L'edat mitjana dels habitants de la comarca del Baix Aragó és de 43 anys, el que reflecteix un envelliment progressiu de la població, degut en part a la disminució de la taxa de natalitat, així com a la reculada de la mortalitat.

La taxa de natalitat ha anat descendint progressivament i en l'actualitat Teruel és una de les províncies amb taxes més baixes. Concretament el Baix Aragó turolense té una natalitat de l'2,1%.

En mortalitat s'ha produït un descens al llarg de les últimes dècades, tot i que la mortalitat a les nostres contrades és més elevada que la mitjana espanyola a causa del seu envelliment demogràfic. La taxa de mortalitat de el Baix Aragó turolense s'eleva fins al 7%.

Amb les dades anteriors obtenim que el creixement vegetatiu de la comarca del Baix Aragó resulta negatiu (-4,89%).

Tot aquest envelliment de la població es tradueix en el pla econòmic en una disminució de la població activa, debilitament de la productivitat, majors càrregues fiscals i menors iniciatives en el món laboral per ser gent de més edat.

Les consideracions fetes fins ara en relació amb la demografia de la comarca del Baix Aragó, poden traslladar-se a l'àmbit de la localitat de Aguaviva ja que es troba submergida en aquest mateix context.

Activitat Econòmica i Atur a Aguaviva

L'activitat econòmica predominant a la localitat d'Aguaviva és l'agricultura i ramaderia. Sobre aquestes dues activitats es sustenta l'economia d'un gran nombre de famílies de la localitat. La majoria de persones que treballen en agricultura són propietaris de les seves terres de manera que la taxa d'atur és aquesta activitat és nul·la.

Una altra activitat important a Aguaviva pel nombre de persones que es dediquen a ella és la construcció. La majoria de treballadors que es dediquen a la construcció ho fan com a autònoms i realitzant el seu treball dins de la localitat.

Grups professionals amb certa importància en l'activitat econòmica d'Aguaviva, són també els tècnics dedicats a branques com fontaneria, electricitat, mecànica, etc .... i les persones dedicades a el comerç i hostaleria.

A causa de que l'activitat predominant és l'agricultura i la industrial és pràcticament inexistent, les taxes d'atur a la població són baixes en relació a altres localitats on existeix o ha existit una major activitat industrial.

Agricultura

Situació actual: Aguaviva és un poble eminentment agrícola. Les seves terres estan en una situació geogràfica favorable determinada per l'escassa altitud, el que permet el cultiu d'una àmplia gamma de productes agrícoles. Tot això ve acompanyat per la bona qualitat de la terra.

La propietat és la fórmula més comuna de tinença de les terres enfront de l'escàs arrendament existent a la zona. El grau de parcel·lació és molt intens, amb un nombre elevat d'explotacions, tot i que un nombre molt reduït de persones es reparteix la meitat de les tierrras disponibles. Aquests agricultors solen ajuntar parcel·les confrontants amb l'objecte d'obtenir una explotació més gran i més rendible. Aquesta actitud ens fa pensar en la concentració parcel·lària com a mètode per fer les explotacions agrícoles més productives.

Aguaviva es troba en una situació geogràfica propera a centres estratègics de consum i comercialització com Saragossa, Catalunya i Llevant.

Entre els productes que es donen en aquesta terra, destaquen alguns amb cert reconeixement comercial, oli i préssec, capaços de competir en altres mercats. La producció d'oli es caracteritza per una sèrie de greus deficiències com són la forta taxa d'autoconsum existent, la nul·la aplicació de tècniques modernes en l'elaboració i l'envelliment de les plantacions.

L'excessiu pes de la producció cerealista fa a aquest sector especialment sensible a les conseqüències negatives de la reforma de la PAC (Política agrària comunitària) en tant que els cereals van a experimentar una forta reducció de preus a l'assimilar-los a les condicions de mercat mundial.

La població jove tendeix a l'abandonament de les activitats agràries a causa de que aquestes no disposen dels suficients atractius, entre ells els econòmics, que permetin obtenir el benestar que la societat actual demanda.

Ramaderia

Aguaviva es troba situada dins de la zona de el Baix Aragó on es localitza més de el 60% de el cens ramader total.

La tradició i costums ramaderes en una zona rural com aquesta, descendeix des de fa molts anys, i en els últims, s'ha arrelat i modernitzat amb tècniques més avançades. La vocació d'aquesta gent per la ramaderia es veu en l'augment dels censos de població animal.

Serveis

1. CAMPING DOS ROCAS

-Situat a 4,5 km., D'Aguaviva ia 2 km., De el límit de la província de Castelló, entre el curs de la carretera local ET-841 (Aguaviva-Castelló) i la llera del riu Bergantes, està envoltat d'un preciós paisatge natural amb gran atractiu turístic.

-Té capacitat per a més de 250 persones, distribuïdes en 63 parcel·les, 35 de les quals tenen superfície suficient per a instal·lar una caravana.

-El Càmping "Dues Roques" ofereix als seus visitants els següents serveis: Alimentació i Begudes, Dutxes, lavabos, Piques, Bugaderia, llum a tot el recinte.

-En el Càmping i els seus voltants es poden realitzar les següents activitats: esports aquàtics per la seva proximitat a Riu Bergantes, rutes en Mountain Bike, senderisme per la GR-8, trecking, escalada, etc.

2. ALBERGUE

-Antiga ermita rehabilitada amb capacitat per a 60 places.

3. Hostaleria

- Restaurante Asador "San Gregorio". Ctra. De Morella, s/n.

Especialidad: Ternera, postres caseros.

Teléfono: 978 848562

- Hotel Restaurante Altabella-Torres. Avd. De la Fuente, 8-10

Especialidad: Ternasco del país al Horno, escabechados y conservas de Teruel.

Plazas: 23 habitaciones.

Teléfono: 978 848238

- Bar "La Venta". C/ La Venta,2

Especialidad: Meriendas

Teléfono: 978 848239

- Bar Polideportivo. Ctra., de las Parras, s/n.

Especialidad: meriendas, platos combinados, pollos a l’ast.

Teléfono: 978 848760

- Bar "Carcelero". C/ Trascasa, 5

Especialidad: Gambas y Sepia a la plancha.

Teléfono: 978 848240

- Bar "L’Amistat". C/ Larga, 17

Especialidad: Callos y gambas a la plancha.

Teléfono: 848522

4. Comercio

- Supermercado EcoDagesa

C/ Larga, 1 -44566-AGUAVIVA (Teruel)

Tef: 978 848249

- Supermercado Aldi

C/ Larga, 13 -44566-AGUAVIVA (Teruel)

Tef:

- Panadería Pereira

C/ Mayor, 6 -44566-AGUAVIVA (Teruel)

Tef: 978 848812

- Carnicería La Calzada

C/ Cuatro Esquinas, 12 -44566-AGUAVIVA (Teruel)

Tef:

5. Otras Industrias

- Fàbrica de Pastes Artesanes "Portal de l'Maestrat". Àrea Industrial Sant Gregori.

Especialitat: Ametllats i Coques d'ànima, totalment artesanes.

Teléfono: 978 848701

- Magatzem de Fruites i Verdures Julián Benet. Àrea industrial Sant Gregori.

Teléfono: 978 848582

- Cooperativa Textil "AIGUATEX". C/ Camino Calanda.

Teléfono: 978 848875

- Cooperativa Textil "MAMPITEX". Avd. De la Fuente, 40

- Carpinterías:

Muebles Fernández. Tef: 978 848530

Carpintería Retave: Tef: 978 848626

- Talleres:

Hermanos Zurita. Taller Mecánico. Tef: 978 848625

Taller Miguel Mestre. Tef: 978 848649

- Instalaciones Pedro-Mur. Electricidad y fontanería. Tef: 848649

- Hormigones Guadalope. Ctra Aguaviva -Morella.

Tef: 978 843502

Esports

-Al Poliesportiu Municipal es poden practicar els següents esports: Futbol (camp de gespa), Futbet, Bàsquet, Tennis, Voleibol, Natació, Petanca.

-Senderismo por la GR-8

-Rutas Bicicletas de Montaña

-Rutas programadas.

Vistes Panoràmiques

-Río Bergantes: un dels pocs rius de la Vall de l'Ebre encara no regulat, on hi ha terrasses fluvials farcides de materials al·luvials i sediments d'arrossegament que s'han format en els últims dos mil anys.

-Molino del Pere.

-Puente del Arenal: Pont de cinc ulls sobre el riu Bergantes, situat a la carretera d'Aguaviva -La Ginebrosa.

-Puente de Cananillas: Pont sobre el riu Bergantes, situat a uns 4 km., De casc urbà, uneix els termes d'Aguaviva en el seu costat esquerre amb el terme de la Ginebrosa en el seu costat dret.

Està envoltat d'un paisatge "Gaudiano" a causa de l'modelatge que han adquirit les roques a través dels anys, a causa de l'erosió del riu.

-Molino de Aguaviva: Situat a 2 km., De el casc urbà per la carretera d'Aguaviva Mas de les Mates. Antic molí fariner precedit d'una gran Arcada de pedra, que serveix d'aqüeducte.

Arquitectura

-Puente de Cananillas: Compost actualment de tres arcs de mig punt, al seu dia va ser de quatre. El seu estil és característic de l'renacentismo Rural. La data de la seva construcció data de 1622, però, en les bases es pot observar un altre tipus de construcció probablement anterior (gòtic). (M.Mir)

-Iglesia Parroquial San Lorenzo: D'estil barroc, consta de tres naus de quatre trams i capçalera poligonal; destaca la torre de tres cossos coronada per un capitell barroc. Segle XVII.

-Ermita de San Gregorio: Segle XVIII, d'estil barroc amb influència llevantina.

-Ermita Santa Bárbara: Primer quart de el Segle XVII, de el Renaixement tardà. És de maçoneria noble i carreu en arcs i cantonada.

-Casa Mir. C/ Larga, 20

-Arcos de Plaza España.

Festes

-Tercer cap de setmana de Gener: Sant Antón- tradicional Sopar al voltant d'una Gran Foguera i revetlla.

-Quart cap de setmana de Juliol: Festes dels Quintos-tradicional repartiment de sequillos i vi per tot el poble, vaquetes, revetlles.

-Festes Majors: De l'14 a l'18 d'agost- Revetlles nocturnes, xarangues, jocs infantils, folklore típic, disfresses, tancaments de vaquillas, focs artificials, etc.

-Catifes de serradures: 28 d'agost- Sant Agustí i Santíssim Misteri ocorregut en 1475 (crema total de l'Església de Sant Llorenç, en la qual únicament es van salvar les Tres Formes Sagrades, que van aparèixer amb color de sang).

En aquesta festivitat s'elaboren Catifes de Serradures tenyit (manualment) de bellíssims colors i formant cada any sanefes i dibuixos diferents. Aquestes catifes aconsegueixen una longitud superior als 800 metres, (amb una amplada de 2 m), recorrent els carrers de la localitat; únicament poden contemplar des de les 10h., del matí del dia 28, fins a les 13h de el mateix dia, hora en què acaba la Missa Major i té lloc la Processó en honor a l'Santíssim Misteri, que discorre per sobre de les Catifes, destruint-a seu pas.

-Tercer cap de setmana de Novembre: Fira de Productes i Serveis de el Medi Rural. Fira de gran tradició i importància des de 1709, que es va perdre durant trenta anys i va ser recuperada amb gran èxit el 1994.

Altres informacions d'el Municipi

 

Índex alfabétic sobre Aragó

Una col lecció de imatges guardades del temps et mostraran un Aragó antic, base i fonament de la realitat actual.
Les fotografies actuals sobre Aragó et mostraran una societat viva.
la realitat simbólica es representen en els seus banderes.

Tens una invitació a recórrer la Província d'Osca.

En Genealogía Aragonesa poden informar-te sobre com localitzar als teus avantpassats.

Meravella't amb els dibuixos i aquarel de Teodoro Pérez Bordetas.Albarracin | Maestrazgo | Mudejar | Província | Turisme Rural | en Teruel | Inici
Huesca | Teruel | Zaragoza | Aragó | Comarques
Geología | Naturalesa | Bestiari | Índex Alfabétic | Temátic | Adreces Turisme | MapesAragón, Teruel, Aguaviva/ Aiguaviva de Bergantes, Municipi Aguaviva/ Aiguaviva de Bergantes, Dades bàsiques. Asociacio Cultural Aragó Interactivo Multimedia. Aragó, Terol.

Copyright 1996-2024 © All Rights Reserved Francisco Javier Mendívil Navarro, Aragó (Espanya)

Si creus que falta alguna cosa, o està confós escriu-nos

Avís Legal. Aquesta activitat de la l'Associació Aragó Interactiu i Multimedia
És una activitat cultural.
L'aigua esperança i futur

Para saber cómo utiliza Google la información de sitios web o aplicaciones de este sitio puedes visitar: Política Cookies.